Prečo renovovať

Prečo renovovať?

Finančná úspora

Hlavným dôvodom renovácie tonerov a atramentových náplní je možnosť ušetriť. V porovnaní s originálnymi produktmi, renovácia prináša finančnú úsporu v priemere až 50% ceny.

Ochrana životného prostredia

V dnešnej dobe sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Využitím možnosti renovácie vašich tonerov a kaziet, prispievate k znižovaniu znečistenia prostredia. Opakovaným použitím toho istého toneru či kazety, zamedzíte ďalšej tvorbe zbytočných odpadov.

Rovnaká kvalita

Určite ste sa pri kúpe novej tlačiarne stretli s tvrdením, že je nutné aby ste kupovali originálne tonery a to z dôvodu, aby ste nepoškodili tlačiareň alebo neznížili kvalitu tlače a teda nedávali do tlačiarní renovované tonery. Tieto tvrdenia o nekvalitných renováciách zvyčajne podávajú výrobcovia tlačiarní alebo predajcovia originálnych tonerov a kaziet, ktorí renováciami strácajú veľkú časť svojich príjmov.

Renováciou tonerov či kaziet tlačiareň nepoškodíte ani neznížite kvalitu tlače, pokiaľ je toner či kazeta správne naplnená. Takisto na tieto renovované tonery a kazety poskytujeme záruky. V prípade nespokojnosti vadu zdarma odstránime alebo vrátime peniaze.

 

Laserové tlačiarne

Ako je to vlastne s kazetami do laserových tlačiarní? Základom každej z nich je optický (OPC) valec, ktorý po osvetlení laserom, alebo v niektorých prípadoch LED diódami, zachytáva farbivo – toner od magnetického valca na seba a ten sa potom otlačí na papier. Zvyšky toneru sa zotrú stierkou a proces sa znovu opakuje pri každej ďalšej obrátke. Z toho vyplýva, že ak chceme mať kvalitnú tlač, musia byť nasledujúce časti v bezchybnom stave.

  • optický (OPC) valec
  • stierka OPC valca
  • magnetický valec

Dôležité sú aj tesnenia okolo valca, ktoré zabraňujú jeho vysypávaniu. Všetky tieto diely sa kontrolujú a pri najmenšom podozrení sa menia. Po zrenovovaní kazety sa vykonáva skúšobná tlač, ktorá odhalí, či je kazeta správne zrenovovaná. Ak nie, tak podľa našej testovacej stánky vieme, ktorá časť sa má vymeniť. Potom sa test opakuje. Zárukou úspešnej renovácie je aj kvalita toneru. Nie je možné používať jeden druh do všetkých typov kaziet. Pre každý typ kazety je určený daný toner a jeho gramáž. Chybná tlač nemusí byť len príčinou zlej kazety. Často sa stáva, že optika tlačiarne je zanesená a laserový lúč neosvetlí OPC valec tak, ako by mal. Potom je tlač slabá a vyhadzujú sa kazety, ktoré sú takmer plné.

Atramentové tlačiarne

Atramentové tlačiarne pracujú na princípe zahrievania malého množstva atramentu topnými telieskami vysoko nad teplotu varu. Odparený atrament vytvára expandujúcu bublinku, ktorá potom vstrekuje kvapku atramentu na papier.

Preto, ak chceme, aby sa dala kazeta ďalej renovovať, musíme dodržiavať následujúce zásady

  • Nevypisujte tlačovú kazetu až do konca – ak sa v tlači objavia biele pruhy tlač prerušte. Topné teliesko je chladené atramentom a pri jeho nedostatku nastáva možnosť jeho prepálenia.
  • Nedotýkajte sa elektrických kontaktov tlačovej kazety. Prípadné čistenie vykonávajte len utierkou z veľmi jemného materiálu(flanel, hygienická vreckovka).
  • Ak je kazeta zaschnutá nečistite ju chemicky, ale ponorte kazetu do vlažnej vody tak, aby trysky boli namočené po dobu asi 10 minút. Potom kontakty utrite. Ak by to nepomohlo postup opakujte.
  • Kazetu, ktorú dávate renovovať dajte do igelitového sáčka a zaviažte ho. Nikdy neprelepujte trysky lepiacou páskou – poškodením trysiek je kazeta nepoužiteľná.