Prečo nakupovať u nás

1) Nízka cena, v priemere ušetríte 50-80% ceny oproti originálom.

2) Renovujeme Vaše prázdne kazety, teda ich nevymieňame za rôzne opotrebované kazety neznámeho pôvodu. Ak máte už opotrebovanú kazetu a sme nútení ju vymeniť, tak máme skladom výlučne prvýkrát vyprázdnené, nikdy nerenovované, neopotrebované originály.

3) Kazety hneď neplníme, ale najprv kompletne rozoberáme, čistíme, meníme opotrebované diely a až tak plníme tonerom.

4) 90% kaziet po renovácii testujeme na našich tlačiarňach (všetky bežné typy + väčšinu menej používaných).

5) Kvalita našich renovovaných kaziet je 95 – 100% oproti originálom a chybovosť nespočíva v špinení, či sypaní kazety, ale len v rozdiele odtieňa farby alebo kontrastu, a to bežný užívateľ voľným okom nespozná.

6) Záruku poskytujeme neobmedzenú, kazeta musí vydržať tlačiť bezchybne až do vyprázdnenia.

7) V prípade poškodenia kazety alebo opotrebovania dielov, ktoré spôsobí špinenie na papier, či sypanie toneru do tlačiarne, kazetu opravíme alebo vymeníme, tiež môžeme vyčistiť Vašu tlačiareň.

8) Šetríte životné prostredie.

9) Nákupom u nás dávate prácu a podporujete zamestnanosť na východnom Slovensku.